האתגר היומי [?]

  רמה   מספר סודוקו סטטיסטיקה שחק
מתחילים468086 סודוקו שחק סודוקו
מתחילים37517 סודוקו שחק סודוקו
בינוני800449 סודוקו שחק סודוקו
בינוני815976 סודוקו שחק סודוקו
קשה1460353 סודוקו שחק סודוקו
משוגע1868386 סודוקו שחק סודוקו

סודוקו אקראיים

  רמה   מספר סודוקו סטטיסטיקה שחק
מתחילים171133סודוקו סודוקו שחק
מתחילים390981סודוקו סודוקו שחק
בינוני534528סודוקו סודוקו שחק
בינוני811516סודוקו סודוקו שחק
קשה1394156סודוקו סודוקו שחק
משוגע1910596סודוקו סודוקו שחק

משחקים אחרונים

  דרגה יחיד זמן שחק
משוגעErPo25:44שחק סודוקו
מתחיליםGeral Lucena06:52שחק סודוקו
בינוניChandrahas08:31שחק סודוקו
משוגעKUrban54:01שחק סודוקו
בינוניLantera05:07שחק סודוקו
קשהBalvinie07:23שחק סודוקו
בינוניAgata Kredka03:52שחק סודוקו
בינוניaccio31603:53שחק סודוקו
בינוניambaker03:26שחק סודוקו
בינוניLantera03:22שחק סודוקו