מדריך X WingX Wing

הביטו בשורה מס. 2 ובשורה מס. 4 בלוח הסודוקו.

הבה נראה אילו תאים בשתי השורות הללו יכולים להכיל את הספרה '8', הם מודגשים באדום.

X Wing


אנו יכולים לראות כי 4 התאים המודגשים באדום (שניים בכל שורה), נמצאים כולם באותן שתי עמודות - עמודה 5 ועמודה 7.
X Wing דוגמא


מצב זה נקרא X Wing, מכיוון ש- 4 התאים הללו יוצרים צורת X, או מלבן.

שורות 2 ו-4 נקראות מנח הבסיס (base sets), והספרה '8' נקראת ספרת דג (fish digit).
X Wing דוגמא


ישנן אפשרויות נוספות ל- '8' בעמודות 5 ו-7.

הן מוארות כאן באפור, ואנו נחזור אליהן בהמשך.
X Wing דוגמא


נחזור כעת לשורות R2 and R4 - יש רק שתי אפשרויות לכלול את '8' בשתי השורות הללו.

שתיהן נמצאות בפינות הנגדיות של ה- X Wing.

אפשרות 1 : אם R2C5 הוא '8', אזי גם R4C5 וגם R2C7 לא יוכלו להיות '8' (הכלל הבסיסי של סודוקו).

לכן R4C7 חייב להיות '8'.
X Wing דוגמא


אפשרות 2 היא תמונת הראי.

אם R4C5 הוא '8', אזי R2C7 חייב גם כן להיות '8'.
X Wing דוגמא


בכל מקרה - אם נביט בעמודה 5 - היא חייבת לכלול '8' ב- R2C5 או ב- R4C5.

לכן אנו יכולים למחוק את '8' מכל שאר התאים בעמודה זו, כלומר מ - R5C5.
X Wing דוגמא


אותו דבר נעשה עם עמודה מס. 7 - היא חייבת לכלול '8' ב- R2C7 או ב- R4C7.

לכן אנו יכולים למחוק את '8' מכל שאר התאים בעמודה זו, כלומר מ- R3C7.

זה מה שעושים בעזרת X Wing, אלימינציה של מועמדים.
X Wing דוגמא


הנה לפניכם דוגמה נוספת לצורת X Wing.

שורות 6 ו-9 הן מנחי הבסיס.

'3' היא ספרת הדג.

התאים האפשריים עבור '3' בשורות אלה נמצאים כולם באותן שתי עמודות - עמודה 4 ועמודה 8.
X Wing מדריך


הם יוצרים X Wing ולכן אנו יכולים למחוק את '3' מכל יתר התאים באותן שתי עמודות, כפי שהנכם יכולים לראות בלוח.
X Wing מדריך


צורת X wing יכולה להופיע גם כאשר מנחי הבסיס הינם עמודות.

בדוגמה הבאה, עמודות 5 ו-7 הינן מנחי הבסיס.

ספרת הדג היא '3'.

התאים האפשריים עבור '3' בעמודות אלו מתיישרים לאורך אותן שתי שורות - שורה 3 ושורה 7.
X Wing מדריך


הם יוצרים x wing ולכן אנו יכולים למחוק את '3' מיתר התאים באותן שתי שורות, כפי שמסומן בלוח:
X Wing מדריך


איך למצוא X Wings

איתור צורת x wing אינו קשה לאחר שכבר ביצעתם סימוני עיפרון בלוח הסודוקו שלכם.

עליכם לסרוק שורות ועמודות עבור כל ספרה, ולמצוא זוג שורות או זוג עמודות אשר מתיישרות יפה יחדיו.

האם אתם יכולים למצוא צורת x wing עם הספרה '8' בלוח שלפניכם ?
X Wing מדריך


שורות הבסיס הן R4 and R9.

הן מכילות את התאים היחידים עבור '8' בשורות 4 ו- 9, והתאים הללו מיושרים באותן שתי עמודות.
X Wing מדריך

חזור לרשימת הפרקים | חזרה לדף הבית
 X

התחל סודוקו אקראי

קל   בינוני
קשה   קשה מאודFacebook Share
Facebook Share
Facebook Share
Facebook Share
Facebook Share
74