Spelregels Sudoku en TerminologieDe Basis van Sudoku

Om een Sudoku op te lossen, moet je alle lege vakjes vervolledigen zodat elke rij, kolom en vierkant de cijfers 1 tot 9 eenmalig bevat.

Geen zorgen, we gaan hier in een later stadium dieper op ingaan.

Laten we eerst een paar Sudoku termen leren.
LiveSudoku.com

Vakjes

Een Sudoku raster bestaat uit 81 vakjes onderverdeeld in 9 rijen en kolommen.
Vakjes

Gegeven

Elke nieuwe Sudoku die je begint bevat reeds een aantal ingevulde vakjes.

Deze cijfers die al aanwezig zijn noemt men Gegeven en kunnen niet aangepast worden tijdens het oplossen van het spel.

Al de andere vakjes zijn leeg - Nu is het aan jou om deze correct in te vullen.
Gegeven

Rijen

Het raster bestaat uit 9 Rijen die genummerd zijn van 1 tot 9, van boven naar onder.

In het voorbeeld is rij 2 uitgelicht.
Rijen

Kolommen

Het raster heeft ook Kolommen die ook genummerd zijn van 1 tot 9, van links naar rechts.

Hier is kolom 2 gemarkeerd.
Kolommen

Vierkanten (of Dozen)

Sudoku bevat ook Vierkanten, soms staan deze ook vermeld als Dozen.

Vierkanten zijn de 3x3 vakjes die worden afgelijnd door de dikkere lijnen in het raster.

In de afbeelding zie je een vierkant uitgelicht.
Vierkanten


En nog een ander voorbeeld.
Vierkanten


Een Sudoku raster bestaat in totaal uit 9 vierkanten.

Deze vierkanten worden in de volgende volgorde genummerd.
Vierkanten

Legende

Voor uw gemak zullen we doorheen de handleidingen steeds gebruik maken van een kleurenlegende. Voor de rijen is dit rood, vanaf links, en voor de kolommen blauw, vanaf boven.
Historie

Nummering vakjes

Voor naar een specifiek vakje te verwijzen, gebruiken we het rij- en kolomnummer.

Bijvoorbeeld, het uitgelichte vakje is R5C6:

Dit verwijst naar rijnummer 5 - R5 en kolomnummer 6 - C6
Vakjes Nummering


Het gemarkeerde vakje is hier R3C1.

Dit verwijst dan ook naar rijnummer 3 - R3 en kolomnummer 1 - C1.
Vakjes Nummering

Huis

Eén van de sleutelonderdelen om Sudoku te kunnen spelen is weten wat men verstaat met de term Huis.

We maken gebruik van de term Huis als we spreken over een rij, kolom of vierkant.

Elke rij, kolom of vierkant wordt een huis genoemd.
LiveSudoku.com

Buddy vakjes

Buddy vakjes zijn vakjes die hetzelfde huis delen (zelfde rij, kolom of vierkant).

Kijk zeker eens naar het R6C4 vakje dat hier uitgelicht is.
Verbonden vakjes


Alle vakjes in de rij (R6) zijn buddies met vakje R6C4
Verbonden vakjes


Alle vakjes in de kolom (C4) zijn ook buddies met vakje R6C4.
Verbonden vakjes


En alle vakjes die in hetzelfde vierkant zitten zijn ook buddies met R6C4.
Verbonden vakjes


R6C4 is dus een buddy vakje met alle vakjes die op de afbeelding zijn uitgelicht.
Verbonden vakjes


Buddy vakjes hebben invloed op elkaar.

Hou steeds de basisregel van Sudoku in gedachten:

Om een Sudoku op te lossen, moet je alle lege vakjes vervolledigen zodat elke rij, kolom en vierkant de cijfers 1 tot 9 eenmalig bevat.

Daarom kunnen we cijfers die reeds in een rij, kolom of vierkant aanwezig zijn dan ook uitsluiten voor de lege vakjes.

Neem een kijkje naar het volgende voorbeeld: we bestuderen de rij van vakje R6C4 en controleer de reeds ingevulde cijfers.
Verbonden vakjes


We hebben een ‘7’ in R6C1 en een '8' in R6C3

Hieruit kunnen we dan ook afleiden dat R6C4 geen '7' of '8' kan zijn - aangezien in rij R6 er reeds een vakje is ingevuld met hetzelfde cijfer en één cijfer kan slechts eenmalig per rij voorkomen.
Verbonden vakjes


Als we kijken naar de buddies van R6C4, dan zien we meteen dat deze ook een buddy is van:
  • '5' at R3C4 - zelfde kolom
  • '1' at R8C3 - zelfde kolom
  • '9' at R5C5 - zelfde vierkant
  • '3' at R5C6 - zelfde vierkant
Bijgevolg kan R6C4 geen van deze cijfers zijn.
Verbonden vakjes


Nu je het begrip buddy vakjes onder de knie hebt, zal het je meteen opvallen dat deze invloed op elkaar hebben. Buddy vakjes kunnen niet dezelfde cijfers bevatten.

Voor we overgaan naar de volgende stap is het belangrijk om te onthouden dat een Sudoku maar één logische, correcte oplossing heeft en raden dus geen uitweg is.

Ga door de volgende handleiding om meer te leren over basis Sudoku oplosmethodes.
LiveSudoku.com

Einde van deze Les

Volgende Les:
Basis Oplosmethodes - Laatste Cijfer / Vol Huis

Teruggaan naar de handleidingen | Terug naar de Startpagina
 X

Begin een Willekeurige Sudoku

Beginner   Gemiddeld
Moeilijk   Zeer moeilijk84