Gebruiksvoorwaarden

Laatst bijgewerkt: 1 augustus 2022

Door Livesudoku.com te gebruiken, accepteert u deze gebruiksvoorwaarden volledig.
Als u het niet eens bent met deze gebruiksvoorwaarden of een deel ervan, kunt u deze site niet gebruiken en moet u deze onmiddellijk afsluiten.
Eigenaars, webmasters en medewerkers van Livesudoku.com worden hierin gezamenlijk "Livesudoku.com", "de service", "ons" of "wij" genoemd.

Disclaimer

 • Er is geen enkele garantie. Beschouw Livesudoku.com als een "as is"-service. Livesudoku.com kan geen enkel onderdeel van deze site garanderen. Dit omvat, maar is niet beperkt tot: server-uptime, image-opslag en image-back-ups.
 • De inhoud van de pagina's van deze website kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
 • Noch wij, noch derden bieden enige garantie of garantie met betrekking tot de nauwkeurigheid, tijdigheid, prestaties, volledigheid of geschiktheid van de informatie en materialen die op deze website worden gevonden of aangeboden voor een bepaald doel. U erkent dat dergelijke informatie en materialen onnauwkeurigheden of fouten kunnen bevatten en wij sluiten uitdrukkelijk aansprakelijkheid voor dergelijke onnauwkeurigheden of fouten uit voor zover toegestaan ​​door de wet
 • Livesudoku.com of bijdragers zijn in geen geval aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele speciale, voorbeeldige of gevolgschade (inclusief, maar niet beperkt tot, aanschaf van vervangende goederen of diensten; verlies van gebruik, gegevens of winsten; of bedrijfsonderbreking) ongeacht de oorzaak en op basis van enige theorie van aansprakelijkheid, hetzij in contract, strikte aansprakelijkheid of onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid of anderszins) die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de verleende dienst, zelfs indien geadviseerd over de mogelijkheid van dergelijke schade.

General Terms

 • U mag niet proberen ongeautoriseerde toegang te krijgen tot enig deel of kenmerk van de site, of andere systemen of netwerken die met de site zijn verbonden door middel van hacking, wachtwoordmining of andere onwettige middelen.
 • U mag de kwetsbaarheid van de site of een netwerk dat op de site is aangesloten niet onderzoeken, scannen of testen, noch de beveiligings- of authenticatiemaatregelen op de site of enig ander netwerk dat op de site is aangesloten schenden. U mag informatie over een andere gebruiker of bezoeker van de site niet omkeren, traceren of proberen te traceren, inclusief Livesudoku.com-accounts die niet uw eigendom zijn.
 • Livesudoku.com kan links naar andere websites van derden bevatten. Deze links zijn bedoeld voor uw gemak. Ze betekenen niet dat we de websites onderschrijven. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de gelinkte websites.

Auteursrecht

 • Neem contact met ons op als je onze Sudoku-puzzels elders (website, print, enz.)
 • Alle software, documentatie en webpagina's die beschikbaar zijn op deze website zijn het auteursrechtelijk beschermde werk van Livesudoku.com.
 • Alle merken, logo's of productnamen zijn of kunnen handelsmerken zijn van en worden gebruikt om producten en diensten van hun respectievelijke eigenaren te identificeren.
 • Als u van mening bent dat uw werk is gekopieerd op een manier die inbreuk maakt op het auteursrecht, verzoeken wij u neem contact met ons op

Door gebruiker ingezonden foto's en inhoud

U begrijpt dat alle postings, berichten, tekst, bestanden, afbeeldingen, foto's, video's, geluiden of andere materialen ("Inhoud") die zijn geplaatst op, verzonden via of gelinkt vanuit de service, uitsluitend de verantwoordelijkheid zijn van de persoon van wie dergelijke inhoud afkomstig.

Bezoekers mogen Livesudoku niet gebruiken voor het uploaden, verzenden, opnieuw verzenden, opslaan of distribueren van inhoud, inclusief maar niet beperkt tot afbeeldingen, tekst, gegevens of andere informatie die, naar eigen goeddunken van Livesudoku:
 • Overtreedt, probeert te schenden of helpt een derde partij om lokale, staats-, federale, internationale wetten, verordeningen of voorschriften te schenden,
 • Inbreuk maakt op auteursrechten, handelsmerken, handelsgeheimen of andere eigendomsrechten van een partij.
 • Is bedreigend, obsceen, onfatsoenlijk, pornografisch, beledigend, intimiderend, smadelijk, lasterlijk, bedrieglijk, frauduleus, inbreuk makend op de privacy van een ander of anderszins nadelige gevolgen voor een persoon, groep of entiteit,
 • Dreigt of moedigt lichamelijk letsel of vernietiging van eigendom aan, of schaadt een persoon.
 • Slachtoffer maakt, lastigvalt, degradeert of intimideert op basis van religie, geslacht, seksuele geaardheid, ras, etniciteit, nationale afkomst, immigratiestatus, leeftijd, handicap of enige andere reden,
 • >
Het personeel van Livesudoku scant geüploade inhoud niet vooraf. Het personeel van Livesudoku heeft het recht om naar eigen goeddunken inhoud van de server en/of van de website te verwijderen.
U mag niet vertrouwen op de beschikbaarheid en nauwkeurigheid van door u geüploade inhoud.

Privacybeleid

Raadpleeg onze Privacybeleid-pagina

 X

Begin een Willekeurige Sudoku

Beginner   Medium
Moeilijk   Zeer moeilijk?>
Deel op Facebook
Deel op Whatsapp
Deel op Twitter
Deel op Pinterest
Deel op Facebook
90