סודוקו - טרמינולוגיה וכלליםהכלל הבסיסי של סודוקו

על מנת להשלים סודוקו, עליכם למלא את התאים הריקים באופן שכל שורה, כל עמודה וכל תיבה (box) יכילו את כל הספרות מ-1 עד 9, כאשר כל ספרה תופיע פעם אחת בלבד בכל שורה, עמודה או תיבה.

נדבר על כך ביתר פירוט בהמשך.

תחילה, הבה נלמד מספר מונחים בסיסיים בסודוקו.
LiveSudoku.com

תאים (cells)

משחקים סודוקו על גבי לוח המורכב מ-9 שורות ו-9 עמודות, ובסך הכל 81 תאים.
תאים

המצב הנתון (Givens)

כאשר מתחילים לוח סודוקו חדש, כמה מהתאים כבר מכילים ספרות.
ספרות אלה נקראות המצב הנתון, והן אינן ניתנות לשינוי במהלך המשחק.

כל שאר התאים ריקים - למילוי על ידכם על פי בחירתכם.
המצב הנתון

שורות (Rows)

בלוח סודוקו יש 9 שורות, הממוספרות מ-1 עד 9, מלמעלה למטה.

לדוגמה, שורה 2 מודגשת כאן.
שורות

עמודות (Columns)

בלוח סודוקו יש גם 9 עמודות, הממוספרות מ- 1 עד 9, משמאל לימין.
עמודה 2 מודגשת כאן.
עמודות

תיבות (Boxes / Blocks)

בלוח סודוקו יש גם תיבות.
תיבה הינה קבוצת תאים במבנה 3x3, התחומה על ידי הקווים העבים בתוך הלוח.

הנה דוגמה לתיבה, המודגשת כאן.
תיבות


והנה דוגמה נוספת לתיבה.
תיבות


בלוח סודוקו יש 9 תיבות בסך הכל.
התיבות ממוספרות באופן הבא.
תיבות

מקרא (Legend)

לנוחותכם, במדריך זה ובבאים אחריו נשתמש במקרא לשורות (צבועות באדום, משמאל לטבלה) ולעמודות (צבועות בכחול, מעל הטבלה).
מקרא

מיספור התאים

לתא מסוים מתייחסים על פי מספר השורה והעמודה שלו.

לדוגמה, התא המודגש בטבלה שלפניכם נקרא R5C6:
הוא נמצא בשורה מספר 5 - R5 ובעמודה מספר 6 - C6
מיספור התאים


התא המודגש כאן נקרא R3C1.
הוא נמצא בשורה מספר 3 - R3 ובעמודה מספר 1 - C1.
מיספור התאים

בית (House)

המפתח ללימוד סודוקו הוא ההבנה מהם בתים.

אנו משתמשים במונח בית, כאשר אנו מדברים על שורה, עמודה או תיבה.

כל שורה, עמודה או תיבה נקראת בית.
LiveSudoku.com

תאים שכנים (Buddy cells)

תאים שכנים הם אלה הנמצאים באותו בית (כלומר, באותה שורה, אותה עמודה, או אותה תיבה).

נביט בתא R6C4 המודגש כאן.
תאים שכנים


כל התאים בשורה שלו (R6) הם שכנים של R6C4
תאים שכנים


כל התאים בעמודה שלו (C4) הם גם כן שכנים של R6C4.
תאים שכנים


וכל התאים בתיבה שלו הם גם כן שכנים של R6C4.
תאים שכנים


R6C4 הוא תא שכן של כל התאים המודגשים כאן.
תאים שכנים


תאים שכנים משפיעים זה על זה.

זכרו את הכלל הבסיסי של סודוקו:

כל שורה, כל עמודה וכל תיבה חייבות להכיל את כל הספרות בין 1 ל-9, וכל ספרה יכולה להופיע פעם אחת בלבד בכל שורה, עמודה או תיבה.

לכן תאים שכנים אינם יכולים להכיל אותה ספרה יותר מפעם אחת בתוך השורה, העמודה או התיבה שבה הם נמצאים.

נראה דוגמה. הביטו בשורה של R6C4 ושימו לב למצב הנתון בה.
תאים שכנים


יש לנו '7' ב- R6C1 ו- '8' ב- R6C3

המשמעות היא ש- R6C4 אינו יכול להיות '7' או '8' - מכיוון שהוא נמצא באותה שורה (R6), ואותה ספרה יכולה להופיע פעם אחת בלבד באותה שורה.
תאים שכנים


נביט בכל השכנים של R6C4 , ונראה שהוא שכן גם עם:
  • '5' ב- R3C4 - אותה עמודה
  • '1' ב- R8C3 - אותה עמודה
  • '9' ב- R5C5 - אותה תיבה
  • '3' ב- R5C6 - אותה תיבה
המשמעות היא ש- R6C4 אינו יכול להכיל אף אחת מהספרות הללו גם כן.
תאים שכנים


כעת כאשר הנכם יודעים מהם תאים שכנים, קל לראות כיצד תאים שכנים משפיעים זה על זה; הם אינם יכולים להכיל אותה ספרה הנמצאת כבר באחד התאים השכנים שלהם.

לפני שנמשיך הלאה, חשוב לציין שלסודוקו תקף יש רק פתרון אחד, ושניתן למלא את התאים רק באופן מושכל ולא בניחוש.

כעת נעבור לפרק הבא במדריך ובו נלמד שיטות בסיסיות לפתרון סודוקו.
LiveSudoku.com

חזור לרשימת הפרקים | חזרה לדף הבית
 X

התחל סודוקו אקראי

קל   בינוני
קשה   קשה מאודFacebook Share
Facebook Share
Facebook Share
Facebook Share
Facebook Share
25