הספרה האחרונה / בית מלאהספרה האחרונה / בית מלא

שיטה זו קלה מאוד לזיהוי ולפתרון.

הביטו בתיבה מס. 7 המודגשת בלוח הסודוקו.
הספרה האחרונה


ניתן לראות כי יש בתיבה זו רק תא אחד ריק - R7C2.

כל יתר התאים בתיבה זו מלאים, ומכילים את הספרות '1'- '9', פרט ל- '7'.
הספרה האחרונה


הכלל הבסיסי של סודוקו קובע כי כל בית חייב לכלול את כל הספרות מ- '1' עד '9' -
ולכן R7C2 חייב להיות '7', משום שזוהי הספרה היחידה החסרה בתיבה זו.
הספרה האחרונה


תרחיש זה נקרא בית מלא, ובכך הכוונה למצב שבו כל התאים בבית מלאים, פרט לתא אחד.

ניתן לדעת בוודאות איזו ספרה אמורה להיות בתא האחד הזה, מכיוון שבית מכיל תמיד את הספרות '1' עד '9', כל אחת פעם אחת.

הנה דוגמה נוספת לבית מלא, הפעם בשורה מס. 6.
האם אתם רואים מה הספרה שאמורה להיות ב R6C4?
הספרה האחרונה


ברור שהיא צריכה להיות הספרה '8', מכיוון שזו הספרה היחידה שחסרה בשורה 6.

בית מלא יכול להימצא בשורה, עמודה ותיבה.
הספרה האחרונה

חזור לרשימת הפרקים | חזרה לדף הבית
 X

התחל סודוקו אקראי

קל   בינוני
קשה   קשה מאוד154