אפשרות יחידה לספרה (Hidden Singles)אפשרות יחידה לספרה (Hidden Singles)

באפשרות יחידה לספרה הכוונה היא שיש רק תא אפשרי אחד לספרה בבית מסוים.

הספרה "מוסתרת" בין ספרות אחרות אפשריות לאותו תא.

הבה נביט בתיבה המסומנת בלוח סודוקו זה וננסה לראות אילו תאים אפשריים בבית זה יכולים להכיל את הספרה '1'.
אפשרות יחידה לספרה


הביטו בשורה מס. 8.

היא מכילה את הספרה '1' בתא R8C4 - כלומר, לא יכול להיות '1' בשום מקום אחר בשורה זו.

R8C4 מונע מ-'1' להופיע במקום נוסף כלשהו בשורה זו.
אפשרות יחידה לספרה


כעת נביט בשורה מס. 9.
היא מכילה את הספרה '1' בתא R9C3 - כלומר, לא יכול להיות '1' בשום מקום אחר גם בשורה זו.

R9C3 מונע מ- '1' להופיע במקום נוסף כלשהו בשורה זו.
אפשרות יחידה לספרה


כעת נביט בעמודה מס. 7.
היא מכילה את הספרה '1' בתא R4C7 - כלומר, לא יכול להיות '1' בשום מקום אחר בעמודה זו.

R9C3 מונע מ- '1' להופיע במקום נוסף כלשהו בעמודה זו.
אפשרות יחידה לספרה


אם נביט שוב בתיבה מס. 9, נראה כי '1' אינה יכולה להיכלל באף אחד מהתאים המסומנים באפור (כפי שהוסבר זה עתה).
התא היחיד שנותר ריק (ואפשרי) הוא R7C9.
אפשרות יחידה לספרה


הכלל הבסיסי של סודוקו קובע כי כל בית חייב להכיל את כל הספרות 1 עד 9 (כל אחת פעם אחת בלבד), ולפיכך R7C9 חייב להיות '1'.
אפשרות יחידה לספרה


הנה דוגמה נוספת לשיטה 'אפשרות יחידה לספרה'.

הביטו בשורה המסומנת בלוח הסודוקו שלפנינו, ובואו נראה אילו תאים בה יכולים לכלול את הספרה '5'.
אפשרות יחידה לספרה


הביטו בתא R8C4 - הוא כולל את הספרה '5'.
אפשרות יחידה לספרה


R8C4 הינו חלק מתיבה מס. 6, ולכן לא יכול להיות עוד '5' בתיבה זו.
אפשרות יחידה לספרה


אם נביט שוב בשורה 4 (המסומנת בירוק), המקום היחיד שנותר עבור '5' הוא R4C6.
אפשרות יחידה לספרה


ולכן R4C6 חייב להכיל את '5'.
אפשרות יחידה לספרה

חזור לרשימת הפרקים | חזרה לדף הבית
 X

התחל סודוקו אקראי

קל   בינוני
קשה   קשה מאוד145