אפשרות יחידה לתא (Naked Singles)אפשרות יחידה לתא (Naked Singles)

זוכרים מהם תאים שכנים?
תאים שכנים הם תאים הנמצאים באותו בית (אותה שורה, אותה עמודה או אותה תיבה).

הביטו ב R5C8 בלוח שלפניכם, התאים השכנים שלו מסומנים באפור.
אפשרות יחידה לתא


הבה נבחן מהם הערכים האפשריים לתא R5C8 - הם קרויים מועמדים.

בתור התחלה, R5C8 יכול להיות כל אחת מהספרות בין '1' ל- '9'.
נרשום זאת בצד.

רשימות אלה קרויות סימוני עיפרון ונדון בהן ביתר פירוט בפרק הבא במדריך.
אפשרות יחידה לתא


אם נביט בשורה מס. 5 - כבר מופיעות בה הספרות '2', '9' ו- '3'.
מאחר וספרות אלה נמצאות באותה שורה של תא R5C8, משמע ש R5C8 אינו יכול להכיל '2', '3' או '9'.

הכלל הבסיסי אומר שספרה יכולה להופיע פעם אחת בלבד באותה שורה.
אפשרות יחידה לתא


לכן נמחק את '2', '3' ו- '9' מרשימת המועמדים שלנו.
אפשרות יחידה לתא


אם נביט בתיבה שבה שוכן R5C8 - הספרות '1', '5', '6' ו- '7' כבר מופיעות בה.

הכלל הבסיסי, כאמור, אומר שספרה יכולה להופיע פעם אחת בלבד באותה תיבה,
לכן נמחק גם את '1', '5', '6' ו- '7' מרשימת המועמדים שלנו לתא R5C8.
אפשרות יחידה לתא


לבסוף, נבחן את העמודה שבה נמצא R5C8 - כבר נמצאות בה הספרות '2' ו- '4'.

ושוב, מאחר וספרה יכולה להופיע פעם אחת בלבד באותה עמודה, נמחק את '2' ו- '4' מרשימת המועמדים ל R5C8.
אפשרות יחידה לתא


אז מה נשאר מרשימת המועמדים לתא R5C8?

נותרה אפשרות אחת בלבד, והיא הספרה '8'.
ולכן R5C8 חייב להיות '8'.
אפשרות יחידה לתא


הבה ונראה דוגמה נוספת לאפשרות יחידה לתא.

האם אתם יכולים לראות את התשובה ל R4C6?
אפשרות יחידה לתא


שוב, זו הספרה '8', משום שהתאים השכנים R4C6 מכילים את כל הספרות מ- '1' עד '9', פרט ל- '8'.
אפשרות יחידה לתא

חזור לרשימת הפרקים | חזרה לדף הבית
 X

התחל סודוקו אקראי

קל   בינוני
קשה   קשה מאודFacebook Share
Facebook Share
Facebook Share
Facebook Share
Facebook Share
152