שלישיה גלויה / שלישיותשלישיה גלויה / שלישיות

אם יש שלושה תאים בבית (שורה, עמודה או תיבה) שיש להם אותם שלושה מועמדים, ניתן לפסול את אותם מועמדים מכל שאר התאים באותו בית.

לא הכרחי שכל שלושת התאים יכללו את כל שלושת המועמדים אבל על אותם שלושה תאים לכלול ביניהם את 3 המועמדים ולא יותר מ- 3 מועמדים בכל תא.

ראו את R3C5, R2C4 ו- R2C6 בתיבה המסומנת.
המועמדים בתאים הללו הינם '5', '7' ו/או '9'.
שלישיה גלויה / שלישיות


ניתן לדעת בוודאות כי שלושת התאים הללו יהיו '5', '7' או '9'. עדיין מוקדם לומר מי יהיה היכן, אך אין זה משנה. ל- 3 התאים הללו אין אפשרויות אחרות.

המשמעות היא שאף אחד מהתאים האחרים בתיבה זו אינו יכול להיות '5', '7' או '9'.

אנו יכולים למחוק את '5' ו- '9' מתא R1C4, וכך נמצא כי ב- R1C4 נותר מועמד אחד בלבד, וכך אנו יכולים לפתור אותו.
שלישיה גלויה / שלישיות


הנה דוגמה מעניינת נוספת לשלישייה בתיבה.

שלושת התאים המסומנים מכילים כל אחד מהם שני מועמדים בלבד, אולם ביחד הם יוצרים שלישיה.

המועמדים '1', '3' ו- '7' מפוזרים על פני שלושה תאים, ולכן אחד התאים צריך להיות '1', תא אחר יהיה '3', והשלישי יהיה '7'.

אף תא אחר בתיבה זו אינו יכול להיות '1', '3' או '7', לכן אנו יכולים למחוק את הספרות הללו מכל שאר התאים בתיבה זו.
שלישיה גלויה / שלישיות

חזור לרשימת הפרקים | חזרה לדף הבית
 X

התחל סודוקו אקראי

קל   בינוני
קשה   קשה מאודFacebook Share
Facebook Share
Facebook Share
Facebook Share
Facebook Share
75