זוג גלוי / תאומיםזוג גלוי / תאומים

אם ישנם שני תאים בבית (שורה, עמודה או תיבה), שלהם יש רק שני מועמדים (אותם שני מועמדים), אפשר לשלול את שני המועמדים הללו מכל שאר התאים באותו בית.

ביצענו את סימוני העיפרון לשורה מס. 8.

הביטו בתאים R8C7 ו-R8C8, שניהם באותה שורה, ולכל אחד מהם רק שני מועמדים.
זוג גלוי / תאומים


אנו יכולים להיות בטוחים שאחד מהתאים הללו יהיה '2', והשני יהיה '6'. עדיין לא ידוע מי יהיה היכן, אך אין זה משנה כעת. לשני התאים הללו אין אפשרויות נוספות.

המשמעות היא, שאף אחד מהתאים האחרים בשורה זו אינו יכול להיות '2' או '6'.

אנו יכולים למחוק את '2' ואת '6' מתא R8C8, ואנו רואים כי כעת יש ל- R8C8 מועמד אחד בלבד,
זוג גלוי / תאומים

חזור לרשימת הפרקים | חזרה לדף הבית
47