מועמדים נעולים מסוג 1 (מצביעים)מועמדים נעולים מסוג 1 (מצביעים)

אם בתיבה מסוימת כל המועמדים של ספרה מסוימת מוגבלים לשורה אחת או עמודה אחת בלבד, ספרה זו אינה יכולה להופיע מחוץ לתיבה זו באותה שורה או עמודה.

נביט בדוגמה על מנת להבין מעט טוב יותר מהו מועמד נעול.
LiveSudoku.com


הביטו בלוח הסודוקו שמשמאל.

אנו מחפשים את התאים המועמדים האפשריים עבור הספרה '5' בתיבות התחתונות, ראו אותם מסומנים באדום.
מועמדים נעולים מסוג 1 (מצביעים)


כעת הביטו בתיבה התחתונה האמצעית (מסומנת בירוק). - תיבה זו חייבת להכיל '5'.

הספרה '5' צריכה להיות או בתא R8C5 או בתא R8C6 והתאים הללו נמצאים באותה שורה, מס. 8.
מועמדים נעולים מסוג 1 (מצביעים)


זה אומר שבשורה 8 אך ורק שני התאים האלה יכולים להכיל את הספרה '5'.

כאמור ספרה יכולה להופיע פעם אחת בלבד בכל שורה, וכבר קבענו כי התאים R8C5 או R8C6 חייבים לכלול '5'.

ולכן אנו יכולים לשלול את האפשרות ש- '5' תיכלל באחד התאים האחרים בשורה זו, ובפרט בתא R8C2.
מועמדים נעולים מסוג 1 (מצביעים)


הביטו כעת בתיבה מס. 7 המסומנת בירוק.

נותר מועמד אחד בלבד לספרה '5' - R7C2 - זוהי אפשרות יחידה לספרה, אשר חייבת להכיל '5'.
מועמדים נעולים מסוג 1 (מצביעים)


נביט כעת בדוגמה אחרת. האם אתם יכולים לזהות בה את המועמד הנעול?

רמז: הפעם הוא נמצא בעמודה.
מועמדים נעולים מסוג 1 (מצביעים) - דוגמא שנייה


בתיבה האמצעית השמאלית, הספרה '8' חייבת להיות ב - R5C1 או ב- R6C1 - אשר נמצאים שניהם באותה עמודה - מס. 1.

המשמעות היא שבעמודה 1 אף תא מלבד שני אלה אינו יכול להכיל את הספרה '8' (אנו יודעים כי ספרה יכולה להופיע פעם אחת בלבד בכל עמודה וכבר קבענו שהתאים R5C1 או R6C1 חייבים לכלול את הספרה '8').
מועמדים נעולים מסוג 1 (מצביעים) - דוגמא שנייה


לכן אנו יכולים לשלול את האפשרות ש- '8' תהיה באחד משאר התאים בעמודה מס. 1 - R7C1, R8C1, R9C1.

מהלכים מסוג זה יכולים לעזור בפסילת מועמדים לתאים מסויימים, אך לא בהכרח פותרים את התאים - דבר אשר יושג באמצעות מהלכים ושיטות נוספים.
מועמדים נעולים מסוג 1 (מצביעים) - דוגמא שנייה

חזור לרשימת הפרקים | חזרה לדף הבית
 X

התחל סודוקו אקראי

קל   בינוני
קשה   קשה מאודFacebook Share
Facebook Share
Facebook Share
Facebook Share
Facebook Share
68