סודוקו ברשת Enough Sudoku? Play Solitaire! סודוקו | איך משחקים | הוסף למועדפים  


 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

טיפ: לחץ X כדי לנקות את כל הספרות מהלוח


 פאזלים דומים
    דרגה   מספר סודוקו   סטטיסטיקה   שחק  
 קשה1015171שחקשחק 
 קשה1409657שחקשחק 
 קשה1160362שחקשחק 
 משוגע1674711שחקשחק 
 בינוני757538שחקשחק 
 קשה1427947שחקשחק 
 מתחילים241695שחקשחק 
 משוגע1856354שחקשחק 

סודוקו 1111845 - קשה


זמן
00:00
הדפסה בטל הקלדה השהייה

בדיקת פתרון
נקה / חדש
אפשרויות
שמירת משחק

הדגש ספרות
1 2 3 4 5
6 7 8 9  

 
 
 
 
נקה צבעים
 
[הצג עזרה לגבי מקשים]



חזרה לדף הבית






כל הזכויות שמורות © 2006-2019 LiveSudoku.com,


 X

מקשים

מקשי חציםהזזת הסמן על הלוח
1-9סימון מספר בתא
טאבהזזת הסמן קדימה
Shift + טאבהזזת הסמן אחורה
Backspaceניקוי תא
Spacebarניקוי תא
Deleteניקוי תא
Ctrl + Zביטול מהלך אחרון
Xמחיקת כל הספרות מהלוח
Cבדיקת פתרון
Ctrl + Sשמירת משחק
ALT + 1-9הדגש את הספרה
 
המקשים הבאים זמינים רק אם תאפשר "אפשר סימוני עיפרון" מתפריט האפשרויות:
Vנקה את כל סימוני העפרון
1-9אם כבר יש מספר בתא, הופך את המספר לסימון עפרון
1-9כאשר הספרה כבר נמצאת בתא בתור סימון עפרון, מוחק את הסימון
0 או H או Enterמלא את סימוני העפרון אוטומטית





לנקות את כל המספרים מהלוח?

  



נקה סימוני עיפרון מכל התאים?

  

 X

אפשרויות משחק

  הגדרות כלליות       צבעים והדגשה       סגנון בדיקת הפתרון  

אפשר סימוני עיפרון[?]
 כן 
   
 לא 

הראה לוח מקשים
 כן 
   
 לא 

הראה את הזמן שלי
 כן 
   
 לא 




 X

הפסק וחזור לדף הבית?

  

 X


הדפס רגיל

סודוקו קשה מספר 1111845
  הדפס גדול

סודוקו קשה מספר 1111845


 X

לנקות את כל המספרים מהלוח?




או התחל סודוקו חדש:

מתחילים   בינוני
קשה   משוגע

או חזור לדף הבית





המשחק מושהה



 X

קודמת בדרגה!



Multiplayer Sudoku



 X

שמירת משחק

על מנת להשתמש באפשרות זו, אנא התחבר למשתמש שלך
ניתן להתחבר או להירשם לאתר בחינם מדף הבית