Sudoku #669588 statistik

Sudoku svårighetsgrad: Medium
Lösta 7Gånger
Genomsnittlig tid: 12:52

  Spela detta sudoku

 Hall of Fame
   | #  | Datum  | Spelarnamn  |  Tid
  1 2013-10-04 kathyd479 07:59
  2 2018-10-12 Pavel Háse 12:07
  3 2021-01-24 gallfc 19:23
 
 
 
 
 
 
 
 X

Starta slumpmässigt sudoku

Lätt   Medium
Svår   Djävulsk173